Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej. Nr sprawy: MR-D-3122-KULTURA-1/22

 
 
Stalowa Wola, dnia 5.07.2022
 
 
MR-D-3122-KULTURA-1/22
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU
Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na przygotowanie i wykonanie koncertów związanych z 4-dniowymi obchodami Jubileuszu 85-Lecia powstania COP wraz z galą otwarcia Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – wydarzenia objętego Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 

Koncerty wraz z wydarzeniami artystycznymi mają odbyć się w Stalowej Woli przed budynkiem Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w dniach 7, 8, 9, 10 lipca 2022 r.
 

Umowa została zawarta z podmiotem: Justpoint Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Chodakowskiej 26/32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 625484, NIP 1132912922, REGON 36480919400000. 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Aneta Garanty 2022-07-05
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2022-07-05 14:31:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2022-07-05 12:33:07
Liczba wyświetleń: 706
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-07-05 12:32:49 Aktualizacja Marcin Młynarski Szukaj
2022-07-05 12:32:25 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj