TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej. Nr sprawy: MR-D-3122-KULTURA-2/23

 

 

 

Stalowa Wola, dnia 20.02.2023

 

MR-D-3122-KULTURA-2/23

                                                                                        

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

 

 

Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzone przez Miasto Stalowa Wola, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194) w zw. z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia publicznego polegającego na usłudze prowadzenia zajęć edukacyjnych – stanowisko edukatora  w celu realizacji programu kulturalno-edukacyjnego Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

 

Przedmiot umowy jest świadczenie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zajęć edukacyjnych w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego nastawionych na kształtowanie wśród odbiorców postaw innowacyjnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Elementami świadczonej oferty edukacyjnej oferty będą m. in..: 

Ø  Laboratorium Fabryczne - program cykliczny nastawiony na kształtowanie kompetencji technicznych, wzmacniające cechy innowacyjne,

Ø  Majsterkownia - program w ramach, którego każdy będzie mógł wykazać się innowacyjnością przy wykorzystaniu udostępnionych narzędzi,

Ø  Klub innowatorów - Program nastawiony na kształtowanie postawy i kompetencji innowatora, 

Ø  Klub Innowacji Społecznych - program nastawiony na kształtowanie postawy obywatelskiej, służący nabywaniu umiejętności społecznych oraz wzmacniający cechy indywidualne tj.: aktywność i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

 

Umowa nr COP/Z/2023/2 została zawarta z osobą fizyczną: Gabriela Siembida. Przewidywana ilość godzin do 20 godzin tygodniowo, uzależniona będzie od faktycznego zapotrzebowania i rezerwacji grup zorganizowanych (grupy szkolne, przedszkolne, grupy zorganizowane dorosłych zwiedzających). Termin wykonania usługi: czas określony do dnia 30.01.2025 r.


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-02-20
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-15 13:02:45
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-02-20 10:05:00
Liczba wyświetleń: 21
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-15 13:02:45 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj