OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR – AG – ZO – 020/15 na zad. pn.: Wykonanie instalacji alarmowych SSP (systemu monitoringu p. poż.) w 2 budynkach magazynowych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12.

MR – AG – ZO – 020/15                                                                                    Stalowa Wola, dnia 30.04.2015

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o nr sprawy MR – AG – ZO – 020/15

 

 

 

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na zadanie pn.:

 

 

 

Wykonanie instalacji alarmowych SSP (systemu monitoringu p. poż.) w 2 budynkach magazynowych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12

 

 

 

Zamawiający unieważnił postępowanie ze względu na przesunięcia budżetowe związane z przygotowywaniem dokumentów o dofinansowanie zadania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Ochrony Zabytków oraz zmianą zakresu zamówienia - dodano wykonanie instalacji SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu). W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232.

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z wymogami formalnymi przetargu nieograniczonego i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o nr sprawy: MR – AG – 3121 – 004/15.

                       

 

 

 

 

 

Zatwierdził

 

                                                                                                    Dyrektor Muzeum Regionalnego

                                                                                                                w Stalowej Woli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano na:

1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Lucyna Mizera 2015-04-30
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2015-04-30 19:21:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2015-05-01 17:21:58
Liczba wyświetleń: 25521
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-05-01 17:21:58 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj