PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA o nr sprawy MR-AG-ZO-023/15. Informacja o wyniku zapytania na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego pt.: „Poznaj tradycje” w ramach projektu „Z życia gwardzisty. Tradycja i transformacje Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego”.

 

Nr sprawy: MR–AG–ZO–023/15                                                                                      Stalowa Wola, dnia 18/05/2015 r.

 

 

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego pt.: „Poznaj tradycje” w ramach projektu „Z życia gwardzisty. Tradycja i transformacje Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego”.

 

Niniejszym Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zapytanie ofertowe o nr sprawy MR–AG–ZO–023/15 opublikowano w dniu 5.05.2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu Muzeum Regionalnego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip zakładka: ZAPYTANIA OFERTOWE

 

  1. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr I

Sm32 STUDIO Marek Mucharski, ul. Grapa 10, 34-300 Żywiec

CENA: 8.800,00 zł (netto), 10.824,00 zł (brutto)

 

Oferta nr II

BossByte Maciej Sikora, ul. Wojciechowska 5a/28, 20-704 Lublin

CENA: 5.000,00 zł (netto), 6.150,00 zł (brutto)

 

Oferta nr III

nFinity.pl Sp. z o. o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław

CENA: 3.759,00 zł (netto), 4.623,57 zł (brutto)

 

Oferta nr IV

netCreate Piotr Kuźmiński, ul. Dworcowa 11b, 05-820 Piastów

CENA: 30.000,00 zł (netto), 36.900,00 zł (brutto)

 

  1. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nr

oferty

KRYTERIUM I

CENA (60%)

KRYTERIUM II

Koncepcji szaty graficznej portalu

(40 %)

Łączna ilość

punktów:

1

I

4.623,57 (brutto) / 10.824,00 (brutto)

= 0,43 x 60 = 25,80 pkt.

2+3+2+3=10 pkt.

35,80 pkt.

2

II

4.623,57 (brutto) / 6.150,00 (brutto)

= 0,75 x 60 = 45,00 pkt.

10+8+8+8=34 pkt

79,00 pkt.

3

III

4.623,57 (brutto) / 4.623,57 (brutto)

= 1,00 x 60 = 60,00 pkt.

4+3+3+3=13 pkt.

73,00 pkt.

4

 

IV

4.623,57 (brutto) / 36.900,00 (brutto)

= 0,13 x 60 = 7,80 pkt.

10+7+7+10=34 pkt.

41,80 pkt

 

  1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:

 

BossByte Maciej Sikora, ul. Wojciechowska 5a/28, 20-704 Lublin

 

Uzasadnienie:

 

Wybrano ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz najwyższej punktacji za koncepcję szaty graficznej portalu „Poznaj tradycje”. Firma spełnia wymagania specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-023/15. Umowa z wybraną Firmą zostanie zawarta w dniu 19.05.2015 r.

 

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

_______________________________

                                                     (podpis kierownika zamawiającego

                                                                                                  lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano na:

1 x www.muzeum.stalowawola.bip.pl/

 

Otrzymują:

1 x a/a

1 x uczestnicy postępowania

 


Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Lucyna Mizera 2015-05-19
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2015-05-19 12:07:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2015-05-19 10:07:36
Liczba wyświetleń: 25338
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-05-19 10:07:36 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj