Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Muzeum jest :

 1. gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych z zakresu swojej działalności,
 2. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
 3. zabezpieczanie, konserwacja i przechowywanie zgromadzonych muzealiów,
 4. organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac wykopaliskowych,
 5. zabezpieczanie stanowisk archeologicznych oraz innych obiektów kultury materialnej,
 6. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
 7. działalność edukacyjna,
 8. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
 9. publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników prowadzonych badań naukowych, archeologicznych oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,
 10. użyczanie muzealiów i przyjmowanie w depozyt dóbr kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie objętym działalnością,
 12. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.
Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Lucyna Mizera 2014-03-06
Opublikował w BIP: Marcin Młynarski 2014-03-06 10:12:00
Modyfikował: Marcin Młynarski 2014-03-06 09:12:39
Liczba wyświetleń: 3078
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-03-06 09:12:39 Utworzono treść Marcin Młynarski Szukaj
        Porównaj