Wyjaśnienie i zmiany treści zapytania ofertowego nr sprawy MR – AG – ZO – 312 – 6/23 

 

 

 

MR – AG – ZO – 312 – 6/23                                                                   Stalowa Wola, dnia 23.03.2023

                              

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

 

Wyjaśnienie i zmiany treści zapytania ofertowego dot. zam. pn.:

Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregion dolnosańskiego. Materiały pokonferencyjne dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm).

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA:

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o odpowiedzi na pytania:

[…] jak obszerne będą abstrakty. Objętość publikacji została podana w stronach, a powinna być w arkuszach autorskich (40 tys. znaków ze spacjami). Poza tym, w parametrach napisaliście, że ma być papier o gramaturze 120 - 150. To  będzie źle wyglądało. Maksymalna gramatura, to 100.  […]. Jeśli autorami są pracownicy nauki z uczelni, to z pewnością będą zainteresowaniu punktacją, co sprawia, że publikację trzeba oznaczyć numerami DOI (z naszej puli) oraz po wydaniu zawiesić w Open Access (tzw. wolny dostęp) […].

 

Odpowiedź nr 1:

Szacowana ilość znaków ze spacjami - 413 257 (ilość obejmuje abstrakty po polsku(!) i artykuły oraz wstęp, bez spisu treści (który będzie w publikacji w języku angielskim i polskim) ).

Uwaga! Abstrakty zostaną opublikowane w publikacji tylko w języku angielskim) + 2 strony na spis treści + 6 stron na fotografie - jedno zdjęcie zajmuje pół strony).

Publikacji nie oznaczamy numerami DOI.

Zamawiający modyfikuje wymaganie dotyczące gramatury środka publikacji.

 

Pytanie nr 2:

Czy skład i druk środka ma być w kolorze czy cz-b, a 12 ilustracji w kolorze  lub cza-b? Jeżeli tylko ilustracje mają być kolorowe, to czy są rozrzucone w całej objętości, czy mogą być zgrupowane na liku kartkach obok siebie?

Odpowiedź nr 2:

Skład i druk środka ma być cz-b, a 12 ilustracji w kolorze. Zdjęcie będą rozrzucone w całej objętości

 

Pytanie nr 3:

Ile abstraktów będzie do tłumaczenia?

Odpowiedź nr 3:

12 abstraktów

 

Pytanie nr 4:

Czy wskażą państwo recenzentów?

Odpowiedź nr 4:

Nie, Zamawiający nie wskaże recenzentów.

 

 

 

Pytanie nr 5:

Termin wykonania to 80 dni roboczych czy kalendarzowych?

Odpowiedź nr 5:

Termin wykonania wynosi 80 dni kalendarzowych.

 

 

Pytanie nr 6:

W tytule publikacji: Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregion dolnosańskiego

(czy “mikroregionu”?).

Odpowiedź nr 6:

Prawidłowy tytuł to: Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosańskiego.

 

Pytanie nr 7:

"zlecenie wykonania dwóch recenzji “ - po wygraniu przetargu wydawca powinien otrzymać pliki poprawione po recenzjach. Jeśli wydawca otrzyma pliki przed recenzją i ma je dopiero wysłać do recenzentów, to czas edycji znacznie się wydłuży, gdyż będzie zależny od możliwości czasowych recenzentów. Czy Zamawiający zaproponuje recenzentów? Czy Zamawiający określi wysokość honorariów dla recenzentów i tłumaczy? Jaką kwotę honorariów należy wstawić do kosztorysu i zaproponować recenzentom i tłumaczowi?

 

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie wskazuje recenzentów – koszt ich pracy należy ująć w wycenie.

 

Pytanie nr 8:

"tłumaczenie abstraktów na język angielski” - zlecenie tłumaczeń po otrzymaniu plików wydłuży czas edycji.

 

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonani zamówienia w związku ze zleceniem tłumaczeń przez Wykonawcę realizującego zamówienie.

 

 

Pytanie nr 9:

"ujednolicenie formatu/stylu przypisów wszystkich tekstów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego" - kiedy wykonawca otrzyma to wskazanie?

 

Odpowiedź nr 8:

Wykonawca otrzyma wskazanie podczas weryfikacji projektu przez Zamawiającego. Należy przyjąć do 5 dni kalendarzowych na niezbędna korektę/ weryfikację i akceptację projektu.

 

II. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem):

 

BYŁO:

1/Przygotowanie do druku – prace redakcyjne:

Ø  przygotowanie monografii na podstawie materiałów przekazanych w formie elektronicznej przez Zamawiającego

Ø  redakcja techniczna

Ø  zlecenie wykonania dwóch recenzji:

Ø  Recenzentem publikacji naukowej może być pracownik naukowy z tytułem doktora, doktora habilitowanego lub profesora

Ø  recenzowanie tekstów powinno odbywać się według modelu, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości

Ø  naniesienie korekt

Ø  skład i łamanie tekstu, w tym opracowanie i ujednolicenie spisów treści, indeksów itp., przy następujących założeniach: ilość stron (bez okładki): 169 stron (tekst źródłowy w formacie A4); ilość fotografii: 12 ilustracji kolorowych w tekście.

Ø  ujednolicenie formatu/stylu przypisów wszystkich tekstów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego

Ø  tłumaczenie abstraktów na język angielski

Ø  wykonanie projektu okładki publikacji zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego Księgą Identyfikacji Wizualnej oraz projektem zaproszenia i plakatu konferencji

Ø  wydruk publikacji nastąpi po akceptacji projektu okładki, przesłanego w wersji elektronicznej po dokonaniu składu i korekty tekstu

Ø  przed wydaniem publikacji Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację projektu publikacji przygotowanej do druku

Ø  druk publikacji

2/Parametry techniczne druku:

Ø  format: 16 cm (szer.) x 23 cm (wys.)

Ø  ilość stron (bez okładki): 169 stron (tekst źródłowy w formacie A4)

Ø  ilość fotografii: 12 ilustracji kolorowych w tekście

Ø  papier offsetowy, gramatura 120-150

Ø  nadruk naniesiony trwale,

Ø  okładka miękka: karton offset 300g, druk 4+0, folia błyszcząca

Ø  oprawa klejona

Ø  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt

Ø  termin wykonania: 80 dni od dnia przekazania plików

Ø  nakład: 200 szt.

 

 

JEST:

/Przygotowanie do druku – prace redakcyjne:

Ø  przygotowanie monografii na podstawie materiałów przekazanych w formie elektronicznej przez Zamawiającego

Ø  redakcja techniczna

Ø  zlecenie wykonania dwóch recenzji:

Ø  Recenzentem publikacji naukowej może być pracownik naukowy z tytułem doktora, doktora habilitowanego lub profesora

Ø  recenzowanie tekstów powinno odbywać się według modelu, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości

Ø  naniesienie korekt

Ø  skład i łamanie tekstu, w tym opracowanie i ujednolicenie spisów treści, indeksów itp., przy następujących założeniach: ilość stron (bez okładki): Szacowana Ilość znaków  ze spacjami - 413 257; ilość fotografii: 12 ilustracji kolorowych w tekście.

Ø  ujednolicenie formatu/stylu przypisów wszystkich tekstów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego (styl tradycyjny (oksfordzki)

Ø  tłumaczenie abstraktów i wstępu na język angielski (1 wstęp, 12 abstraktów - z tytułami tekstu)

Ø  wykonanie projektu okładki publikacji zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego Księgą Identyfikacji Wizualnej oraz projektem zaproszenia i plakatu konferencji

Ø  wydruk publikacji nastąpi po akceptacji projektu okładki, przesłanego w wersji elektronicznej po dokonaniu składu i korekty tekstu

Ø  przed wydaniem publikacji Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego akceptację projektu publikacji przygotowanej do druku

Ø  druk publikacji

2/Parametry techniczne druku:

Ø  format: 16 cm (szer.) x 23 cm (wys.)

Ø  ilość stron (bez okładki): Szacowana Ilość znaków  ze spacjami - 413 257

Ø  ilość fotografii: 12 ilustracji kolorowych w tekście

Ø  papier offsetowy, gramatura 100

Ø  nadruk naniesiony trwale,

Ø  okładka miękka: karton offset 300g, druk 4+0, folia błyszcząca

Ø  oprawa klejona

Ø  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt

Ø  termin wykonania: 80 dni od dnia przekazania plików

Ø  nakład: 200 szt.

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

 

Nowy termin składania ofert to: 30.03.2023 godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert to: 30.03.2023 godz. 12:15.

 

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-03-23
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-23 13:18:27
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-03-23 13:15:00
Liczba wyświetleń: 94
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-23 13:18:27 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj