Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-34/23 na zad. pn.: Wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy czasowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

 

MR – AG – ZO – 312 – 34/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 13.10.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

Wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy czasowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

 

UWAGA:

w dniu 17.10.2023 Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

zmodyfikował treść rozdziału III pkt 4 zapytania ofertowego dot. specyfikacji fototapety klejonej na mokro  (MODYFIKACJA ZESTAW 2) 

 

w dniu 18.10.2023 Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

zmodyfikował treść rozdziału III pkt 3,  rozdziału IX oraz zmienił termin składania ofert! (MODYFIKACJA ZESTAW 1) 

 

I.          INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

ul. Sandomierska 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006

tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

 

II.        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.     Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że prowadzi postępowanie, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaś wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

2.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

4.     Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

III.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż różnego rodzaju wydruków wielkoformatowych elementów graficznych niezbędnych do budowy aranżacji wystawy czasowej pt. „Potęga Stalowej Woli” – zgodnie z projektem technicznym budowy wystawy czasowej.

2.   Montaż wydruków należy wykonać w budynku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego ul. Hutnicza 17, sala wystaw czasowych nr 030, 020 oraz korytarz. 

3.   Na usługę składa się wykonanie różnych rodzajów wydruków zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

S A L A  N R  030 (przeszklona)

Rodzaj produktu

Wymiary                 cm / cale

Ilość

POZIOMY ZŁOTY PAS Z FOLII 1 :                                                                      pas wycięty ze złotej folii ORACAL,091 Gold, gr.3cm
klejone do ścianek ekspozycyjnych i ściany istniejącej                                       WYMIARY (podane z 10 cm zapasem): 494 cm x 2, 250cm x2, 54cm x 4, 258 cm x2, 136 cm, 132 cm, 585 cm, 616 cm (posadzka). RAZEM: 3693 cm

gr.3 cm                          

14

POZIOMY ZŁOTY PAS Z FOLII 2 :                                                                      pas wycięty ze złotej folii ORACAL,091 Gold, gr.1cm
klejone do ściany istniejącej                                                                    WYMIARY: 65 cm

gr.1 cm                          

1

PIONOWY ZŁOTY PAS Z FOLII  :                                                                          pas wycięty ze złotej folii ORACAL,091 Gold, gr.3cm
klejone do ścianek ekspozycyjnych i ściany istniejącej                                       WYMIARY (podane z 10 cm zapasem) : 155 x 4, 190cm x3, 195cm x2,                                                                                                                                       RAZEM: 1580 cm

gr.1 cm                          

9

ZŁOTE KROPKI - DUŻE :                                                                                           wycięte z szablonu                                                                                                    materiał : złota folia ORACAL,091 Gold, klejona do PCV, gr.3mm
Kropki klejone do ścianek ekspozycyjnych i ściany istniejącej                                       

śr.22 cm                        

9

ZŁOTE KROPKI – MAŁE :                                                                                           wycięte z szablonu                                                                                                    materiał : złota folia ORACAL,091 Gold, klejona do PCV, gr.3mm
Kropki klejone do ścianek ekspozycyjnych i ściany istniejącej                                      

śr.11 cm                        

10

DATY :                                                                                                                      cyfry wycięte z szablonu                                                                                             materiał : złota folia ORACAL,091 Gold, klejona do PCV, gr.3mm
Daty klejone do ścianek ekspozycyjnych i ściany istniejącej                                      

H= 14 cm                        

8

OŚ TEKST  1 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,091 Gold)
klejone do ścianki wystawienniczej
TEKST:WYDARZENIA 1936

65 x 15h cm                          

1

OŚ TEKST  2 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,091 Gold)
klejone do ścianki wystawienniczej
TEKST:WYDARZENIA 1937

65 x 30h cm                          

1

OŚ TEKST  3 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,091 Gold)
klejone do ścianki wystawienniczej
TEKST:WYDARZENIA 1937

65 x 38h cm                          

1

OŚ TEKST  4:                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,091 Gold)
klejone do ścianki wystawienniczej
TEKST:WYDARZENIA 1938

65 x 45h cm                          

1

OŚ TEKST  5:                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,091 Gold)
klejone do ścianki wystawienniczej
TEKST:WYDARZENIA 1938

65 x 40h cm                          

1

OŚ TEKST  6:                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,091 Gold)
klejone do ścianki wystawienniczej
TEKST:WYDARZENIA 1939

65 x 25h cm                          

1

OŚ TEKST  7:                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,091 Gold)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 1940

65 x 25h cm                          

1

OŚ TEKST  8:                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,091 Gold)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 1944

65 x 45h cm                          

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 1 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ścianki wystawienniczej

120 x 250hcm

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 2 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ścianki wystawienniczej

240 x 250hcm

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 3 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ścianki wystawienniczej

120 x 250hcm

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 4 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ścianki wystawienniczej

122 x 250hcm

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 5 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ścianki wystawienniczej

120 x 250hcm

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 6 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ścianki wystawienniczej

120 x 250hcm

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 7 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ściany istniejącej

210 x 320hcm

1

ŚCIANKA OBKLEJONA FOLIĄ 1 :                                                                         

folia matowa z klejem docięta do formatu ścianki  (ORACAL,060 DARK GREEN) klejona do ścianki wystawienniczej o szerokości 170 cm.

Dopuszcza się szerokość folii 100 cm.

170 x 250hcm

1

ŚCIANKA OBKLEJONA FOLIĄ 2 : 

folia matowa z klejem docięta do formatu ścianki wystawienniczej gładkiej Omega System (ORACAL,060 DARK GREEN) o szerokości 120 cm.

Dopuszcza się szerokość folii 100 cm.

Muzeum umożliwi zdjęcie ścianki na czas klejenia.                                                                         

120 x 250hcm

6

ŚCIANKA OBKLEJONA FOLIĄ 3 :

folia matowa z klejem docięta do formatu ścianki  (ORACAL,070 BLACK) klejona do ścianki wystawienniczej.

Dopuszcza się szerokość folii 100 cm.

Muzeum umożliwi zdjęcie ścianki na czas klejenia.

170 x 250hcm

1

ŚCIANKA OBKLEJONA FOLIĄ 4 :

folia matowa z klejem docięta do formatu ścianki  (ORACAL,070 BLACK) klejona do ścianki wystawienniczej.

Dopuszcza się szerokość folii 100 cm.

Muzeum umożliwi zdjęcie ścianki na czas klejenia.

120 x 250hcm

3

BANER OKNO 1 :

Wydruk na materiale banerowym.

210 x 320hcm

1

BANER OKNO 2 :

Wydruk na materiale banerowym.

210 x 320hcm

1

BANER OKNO 3 :                            

Wydruk na materiale banerowym.

210 x 320hcm

1

BANER OKNO 4 : 
Wydruk na materiale banerowym.

210 x 320hcm

1

ZDJĘCIA:                                                                                            
wydruk na PCV,                                                                                              klejone do ścianek ekspozycyjnych

40x 40h cm                        

4

 

S A L A  N R  020

 

POZIOME SZARE PASY Z FOLII 1 :                                                                      pasy wycięte z szarej folii ORACAL,073 Dark Grey, gr.3cm
klejone do ściany istniejącej i ścianek z clever frame                                      WYMIARY (podane z 10 cm zapasem):695 cm, 385 cm, 310cm x2              RAZEM: 1700 cm

gr.3 cm                          

4

POZIOME SZARE PASY Z FOLII 2 :                                                                      pasy wycięte z szarej folii ORACAL,073 Dark Grey, gr.1cm
klejone do ściany istniejącej                                                                          WYMIAR: 65 cm x 6, RAZEM= 390 cm

gr.1 cm                          

6

PIONOWE SZARE PASY Z FOLII :                                                                      pasy wycięte z szarej folii ORACAL,073 Dark Grey, gr.1cm
klejone do ściany istniejącej                                                                         WYMIARY (podane z 10 cm zapasem): 195 cm x 2, 220                          RAZEM= 610 cm

gr.1 cm                          

3

SZARE KROPKI - DUŻE :                                                                                           wycięte z szablonu                                                                                                    materiał : szara folia ORACAL,073 Dark Grey, klejona do PCV, gr.3mm
Kropki klejone do ścianek CLEVER FRAME i ściany istniejącej                                      

śr.22 cm                         

10

SZARE KROPKI – MAŁE :                                                                                           wycięte z szablonu                                                                                                    materiał : szara folia ORACAL,073 Dark Grey, klejona do PCV, gr.3mm
Kropki klejone do ścianek ekspozycyjnych i ściany istniejącej                                      

śr.11 cm                        

9

DATY :                                                                                                                      cyfry wycięte z szablonu                                                                                             materiał : szara folia ORACAL,073 Dark Grey, klejona do PCV, gr.3mm
Daty klejone do ścianek ekspozycyjnych i ściany istniejącej                                      

H= 14 cm                        

9

POZIOME BIAŁE PASY Z FOLII 1 :                                                                      pasy wycięte z białej folii ORACAL,010 White, gr.3cm
klejone do ściany istniejącej i ścianek z clever frame                                      WYMIARY (podane z 10 cm zapasem): 385 cm x2, 173 cm, 240cm,            RAZEM: 1183 cm

gr.3 cm                          

4

POZIOME BIAŁE PASY Z FOLII 2 :                                                                      pasy wycięte z białej folii ORACAL,010 White, gr.1cm
klejone do ściany istniejącej                                                                   WYMIARY :65 cm x5, RAZEM: 325 cm

gr.1 cm                          

5

PIONOWE BIAŁE PASY Z FOLII :                                                                      pasy wycięte z białej folii ORACAL,010 White, gr.1cm
klejone do ściany istniejącej                                                                       WYMIARY (podane z 10 cm zapasem): 195 cm, 220 cmx2,                    RAZEM: 635 cm

gr.1 cm                          

3

BIAŁE KROPKI - DUŻE :                                                                                           wycięte z szablonu                                                                                                    materiał : biała folia ORACAL,010 White, klejona do PCV, gr.3mm
Kropki klejone do ścianek CLEVER FRAME i ściany istniejącej                                      

śr.22 cm                        

9

BIAŁE KROPKI – MAŁE :                                                                                           wycięte z szablonu                                                                                                    materiał : biała folia ORACAL,010 White, klejona do PCV, gr.3mm
Kropki klejone do ścianek CLEVER FRAME i ściany istniejącej                                      

śr.11 cm                         

9

DATY :                                                                                                                      cyfry wycięte z szablonu                                                                                             materiał : biała folia ORACAL,010 White,  klejona do PCV, gr.3mm
Daty klejone do ścianek ekspozycyjnych i ściany istniejącej                                      

H= 14 cm                        

9

OŚ TEKST  1 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,073 Dark Grey)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 1944

65 x 55h cm                          

1

OŚ TEKST  2 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,073 Dark Grey)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 1954

65 x 45h cm                          

1

OŚ TEKST  3 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,073 Dark Grey)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 1957

65 x 60h cm                          

1

OŚ TEKST  4 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,010 White)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 1987

65 x 40h cm                          

1

OŚ TEKST  5 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,010 White)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 1990

65 x 45h cm                          

1

OŚ TEKST  6 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,010 White)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 1994

65 x 25h cm                          

1

OŚ TEKST  7 :                                                                                                            litery wycinane z folii (ORACAL,010 White)
klejone do ściany istniejącej
TEKST:WYDARZENIA 2022

35 x 15h cm                          

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 1 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ściany istniejącej

250x320h cm

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 2 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ściany istniejącej

210x320h cm

1

GRAFIKA WIELKOFORMATOWA 3 :                                                                        Wydruk na folii, typu tapeta                                                                                    klejony do ściany istniejącej

250x320h cm

1

BANER OKNO 1 : 

Wydruk na materiale banerowym.

210 x 320hcm

1

BANER OKNO 2 : 

Wydruk na materiale banerowym.

210 x 320hcm

1

BANER OKNO 3  
Wydruk na materiale banerowym.

210 x 320hcm

1

ZDJĘCIA:                                                                                            
wydruk na PCV,                                                                                            montowane do ekspozytorów z siatki/ klejone do ściany istniejącej

30x 20h cm                       

30

FOLIA DO PŁYTY PCV 1:                                                                                            
Kolor szary 073 dark grey  (ORACAL)                                                                 obkleić przód płyty PCV 70X200H CM

70x 200h cm                       

2

FOLIA DO PŁYTY PCV 2:                                                                                            
Kolor bordowy 030 dark red  (ORACAL)                                                                 obkleić przód płyty PCV 70X200H CM

70x 200h cm                       

2

ŚCIANKA CLEVER FRAME I:

wydruk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej z klejem, klejony do tablicy z PCV 3 mm przekazanej przez Zamawiającego (tablice ze spienionego PCV są własnością Muzeum)

Grafika Panel Clever Frame 1

74,5 x 124,5h cm

4

Grafika Panel Clever Frame 2

99,5 x 124,5h cm

8

Grafika Panel Clever Frame 3

49,5 x 124,5h cm

8

ŚCIANKA CLEVER FRAME II:

wydruk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej z klejem, klejony do tablicy z PCV 3 mm przekazanej przez Zamawiającego (tablice ze spienionego PCV są własnością Muzeum)

Grafika Panel Clever Frame 1

49,5x99,5h cm

24

ŚCIANKA CLEVER FRAME III:

wydruk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej z klejem, klejony do tablicy z PCV 3 mm przekazanej przez Zamawiającego (tablice ze spienionego PCV są własnością Muzeum)

Grafika Panel Clever Frame 1

49,5x99,5h cm

12

         

 

KORYTARZ

Grafika wielkoformatowa drukowana na folii, klejona do ściany istniejącej:

512 x 145h cm

1 szt.

Grafika wielkoformatowa drukowana na folii, klejona do ściany istniejącej:

522 x 145h cm

1 szt.

 

4.   Specyfikacja fototapety:

Wydruk wielkoformatowy wykonany na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej z klejem o grubości bez podkładu 100 mikronów np. PCV ORAJET lub równoważnej o nie gorszych parametrach 

lub fototapeta klejona na mokro klejem do tapet: wydruk jednostronny na gładkiej tapecie celulozowo-flizelinowej typu Neschen Performance Wallpaper Smooth (lub równoważnej o nie gorszych parametrach użytkowych i estetycznych) gramatura min. 150 g/m2, matowa i gładka powierzchnia, odporna na pęknięcia i zarysowania, trudnopalna. Fototapety będą naklejane na mokro na ściany pomalowane farbą lateksową, matową. Druk w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).

5.   Szczegółowe ilości oraz wymiary zawiera Załącznik A: PRZEDMIAR – plik edytowalny Excel, który należy wypełnić i dołączyć do oferty.  

6.   Efekt końcowy montażu wydruków wielkoformatowych  zawarto w Załączniku B: WIZUALIZACJE.

7.   Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruki.

8.   Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum COP przy ul. Hutniczej 17, w których będzie budowana wystawa oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

9.   Wykonawca musi uwzględniać polecenia lub sugestie Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w kwestii zastosowania rozwiązań, mających wpływ na oczekiwany i ostateczny efekt ekspozycji.

10. Specyfika działalności Muzeum sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu ustalonego terminu. Wymaga się zatem dyspozycyjności Wykonawcy i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w godzinach wieczornych (brak możliwości zmiany terminu z uwagi na zaplanowany wernisaż wystawy).

11. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

IV.       INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)         posiadania wiedzy i doświadczenia

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu wydruków wielkoformatowych na potrzeby 2 różnych wystaw organizowanych przez muzea lub galerie sztuki lub inne instytucje kultury (w tym także wystaw plenerowych).

Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz z podaniem tytułów zrealizowanych samodzielnie wystaw plenerowych, wartości zamówień oraz dat ich wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia, itp. 

b)         dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

ü  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie w realizacji wydruków wielko-formatowych,  stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

 

2.     Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń.

 

V.         DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a)         Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu i terminie,

b)         Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy i doświadczenia.

 

VI.        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.     Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia przekazania plików drukarskich.

2.     Montaż w Muzeum COP zaplanowany jest w dniach 6-9 listopada 2023 r.   

3.     Zamawiający planuje przekazanie materiałów bezpośrednio po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy.

 

VII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie:

a)    pisemnej – ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta, parter.

b)    elektronicznej – ofertę należy przesłać na adres e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (pod rygorem nieważności) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

2.     Termin złożenia oferty

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2023 r. do godz. 11.00.

 

3.     Informacja o otwarciu ofert

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2023 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

2)    Otwarcie ofert ma charakter jawny.

4.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1)    Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.

2)    Zawiadomienie będzie zawierało wykaz wszystkich  Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

5.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

6.     Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli ona jest sprzeczna z treścią zapytania ofertowego wytycznymi lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawa.

7.     Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VIII.    INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %.  

2.    Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania ofertowego.

3.    Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów oraz wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.

4.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.

 

IX.       INFORMACJE KOŃCOWE

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

3.    W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

4.    Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

6.    Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko jeden Oferent.  

7.    Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

8.    O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.

9.    Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.

 

X.         ZAŁĄCZNIKI

1.             Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

2.             Wzór umowy – Załącznik nr 2

3.             Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3

4.             Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4

5.             Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4

6.             Załącznik A: PRZEDMIAR – plik edytowalny zawierający szczegółowe ilości/wymiary wydruków.

7.             Załącznik B: WIZUALIZACJE Efekt końcowy montażu wydruków wielkoformatowych.

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-10-13
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-10-13 15:42:56
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-10-13 13:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-18 14:02:38
Liczba wyświetleń: 53
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-18 14:02:38 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 14:00:37 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 13:54:45 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 13:54:26 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 13:54:01 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 13:54:01 Dodano pliki Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 13:51:43 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 13:46:47 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 13:46:38 Usunięto plik Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 13:45:46 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-13 15:41:05 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2023-10-13 15:41:05 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj