ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA MR–AG–ZO–312–30/23 pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”.

 

 

MR–AG–ZO–312–30/23                                                            Stalowa Wola, dnia 19.09.2023 r.

 

 

 

B i u l e t y n    I n f o r m a c j i    P u b l i c z n e j

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając na podstawie Rozdziału IV Zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–312–30/23 informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zamówienia pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi na brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu.  

 

Do dnia 15.09.2023 r. godz. 12:00 w postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Badania i Konserwacja Dzieł Sztuki Piotr Ogorzały,

al. Władysława Reymonta 10/192, 01-842 Warszawa

Cena: 7 260,00 zł (brutto)

 

Zamawiający informuje o wykluczeniu firmy Badania i Konserwacja Dzieł Sztuki Piotr Ogorzały.

 

Powody wykluczenia

1.     Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, tzn. nie wykonał samodzielnie 3 usług polegających na konserwacji obrazów wykonanych w technice olej na desce, zleconych przez muzea. 

2.     Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie posiadała udokumentowanego min. 5-letniego doświadczenia w zakresie konserwacji i restauracji eksponatów muzealnych.

 

W związku z powyższym Oferent został wykluczony zaś jego oferta odrzucona, gdyż nie spełnił warunków udziału określonych szczegółowo w specyfikacji postępowania o nr sprawy MR–AG–ZO–312–30/23.

 

Niniejszą informację opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano do informacji Oferentowi.

 

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w zapytaniu ofertowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o zaplanowanym ponownym ogłoszeniu zapytania ofertowego na ten sam przedmiot zamówienia.

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-09-19
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-19 10:20:37
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-09-19 10:15:00
Liczba wyświetleń: 33
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-19 10:20:37 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj