ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postepowania MR-AG-3121-3/23 pn.: Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 

 

                                                                                                                       Stalowa Wola, dnia 16.03.2023

 

 

 

 

B I U L E T Y N     I N F O R M A C J I     P U B L I C Z N E J

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, działając w trybie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym nr postepowania MR – AG – 3121 – 3/23 pn.: Usługi pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Rozdziale 14 SWZ.

 

Wybrana została oferta złożona przez:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BOGUSŁAW ROGUZ

ul. Sosnowa 39, 28-230 Połaniec

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 224,00 PLN

słownie: sto tysięcy dwieście dwadzieścia cztery zł 0/100.  

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Lp.

Nr oferty

Cena

Punktacja

 

1

POLSKA FLORA SP. Z O.O.

ul. Mikołaja Kopernika 8 lokal 6,

40-064 Katowice

760 968,00 zł (brutto)

13,17 pkt.

 

2

ALLDOM KRZYSZTOF TRAWIŃSKI

FIRMA USŁUGOWA

ul. Sopocka 30, 37-400 Nisko

145 508,40 (brutto)

68,87 pkt.

3

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

BOGUSŁAW ROGUZ

ul. Sosnowa 39, 28-230 Połaniec

100 224,00 (brutto)

100,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

 

Oferta Wykonawcy: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BOGUSŁAW ROGUZ, ul. Sosnowa 39, 28-230 Połaniec spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert. Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy Pzp.  

           

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Marcin Młynarski 2023-03-16
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-16 11:58:07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-03-16 11:00:00
Liczba wyświetleń: 85
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-16 11:58:07 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj