ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA MR–AG–ZO–312–32/23 pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Portret kobiety”.

 

MR–AG–ZO–312–32/23                                                                                   Stalowa Wola, dnia 5.10.2023

 

 

 

Wykonawcy

uczestniczący w zapytaniu ofertowym

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PROCEDURY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) - na zadanie pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Portret kobiety”

 

 

I.       Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym zostało wysłane do Wykonawców w dniu 27.09.2023 r.

 

II.     Zamawiający, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium 100% cena.

 

III.   Do dnia 3.10.2023 r. godz. 12:00 w postępowaniu wpłynęły następująca oferta:

 

Oferta nr 1

NOX Wojciech Szkodlarski, ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów

6 100,00 PLN (brutto)

(sześć tysięcy sto złotych 00/100)

 

IV.    Do realizacji zamówienia wybrana została oferta złożona przez firmę

NOX Wojciech Szkodlarski, ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów, z ceną 6 100,00 zł (brutto).

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Firmy NOX Wojciech Szkodlarski, ul. Kamienna 54, 32-080 Zabierzów spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów, w związku z czym uznana została za korzystną.

 

Podmiot publikujący: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Wytworzył: Paweł Szegda 2023-10-05
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-10-05 14:00:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Aneta Garanty 2023-10-05 13:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-10-10 09:08:01
Liczba wyświetleń: 19
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-10 09:08:01 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-05 14:00:00 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj