ZAPYTANIE OFERTOWE MR-D-3122-KULTURA-11/23 _Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  MR-D-3122-KULTURA-11/23 Stalowa Wola, 22.11.2023 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK TECHNICZNY GALERII/MUZEUM

    Stalowa Wola, 6.11.2023 r.       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola, 24.10.2023 r.       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk  w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru na stanowisko: Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

    Stalowa Wola 10.10.2023 r.       POZYTYWNA INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Kierownik Oddziału – Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego ul. Hutnicza 17,  37-450 Stalowa Wola.  ...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola, 25.07.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru na stanowisko: Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

      Stalowa Wola 31.08.2023 r.       Pozytywna informacja o wyniku naboru                 INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 17 lipca 2023 r. na stanowisko Asystent-histo...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko kierownicze w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  Stalowa Wola, 28.08.2023 r.       Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko kierownicze w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego   STANOWISKO PRACY:  Kierow...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy: Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)

  Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy:   PRACOWNIK UTRZYMANIA CZYSTOŚCI (SPRZĄTACZKA)   w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Sandomiers...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  MR-D-3122-KULTURA-4/23           Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.:   Wykonywanie obowiązków Edukatora prowadzącego zajęcia warsztatowe w Muzeum Centralnego Okręgu Pr...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy: Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

  Stalowa Wola, 25.07.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. S...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola,  18.07.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpiń...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 14 kwietnia 2023 r. na stanowisko Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

  Pozytywna informacja o wyniku naboru            INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 14 kwietnia 2023 r. na stanowisko Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 16.03.2023 r. na stanowisko Przewodnik - Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola 25.04.2023 r.       Pozytywna informacja o wyniku naboru         INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 16 marca 2023 r. na stanowisko Przewodnik-edukator w Muze...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

      Stalowa Wola,  14.04.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Kar...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Asystent-historyk sztuki

                                             INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO asystent – historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Rozwadowska 12,  37-450 Stalowa Wola  ...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy: Przewodnik-Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola, 16.03.2023 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Przewodnik- Edukator  w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Sandomie...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko pracy: Pracownik ds. administracyjno-biurowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola, 15.03.2023 r.       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik ds. administracyjno-biurowych w Muzeum Regionalnym w...

Przejdź do wpisu

Ogłaszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola,  2.03.2023 r. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alf...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola,  2.02.2023 r.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,

ul. Rozwadowska 12,  37-450 Stalowa Wola

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki,
  • doświadczenie zawodowe - praca w muzeach minimum rok lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,
  • praktyczna umiejętność obsługi komputera,
  • doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
  • dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
 • doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
 • wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
 • nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
 • rekomendacje w zakresie zakupów,
 • przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
 • realizacja wystaw,
 • opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
 • przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,
 • przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
 • reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
 • uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
 • prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.
 • zlecanie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej konserwowanych dzieł,
 • asystowanie przy przemieszczaniu dzieł, pakowaniu i transporcie z uwzględnieniem delegacji,

Oferujemy

•      wymiar czasu pracy: pełny etat

 • praca w równoważnym czasie pracy
  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3600,00 – 4000,00 PLN (w zależności 
   od udokumentowanego doświadczenia)

Termin składania aplikacji: 28 lutego 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  marzec 2023.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.

Wymagane dokumenty

•            C.V.,

•            list motywacyjny,

•            kopia dyplomu,

•            certyfikaty, opinie, rekomendacje,

•            poświadczenie znajomości języka obcego,

•            kopie świadectw pracy.

 •  oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie(zał. Nr 1)
 •  oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 2)

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko asystent - historyk sztuki ogłoszonego 2 lutego 2023 r. i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna:

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1                                                                                                                

Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
 5. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.
 6. Rekrutacja na stanowisko „Asystent -historyk sztuki” jest prowadzona w wyniku realizacji projektu:  pn. Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

 1. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli, informuje, iż będzie  Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
 2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. 
 4. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Regionalne W Stalowej Woli od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy: iod@carit.pl
 6. Muzeum Regionalne W Stalowej Woli informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:

a)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

b)     prawo do usunięcia danych;

c)    ograniczenia przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)     prawo do przenoszenia danych;

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.
 2. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego złożone aplikacje ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Ogłoszenie o naborze wraz z oświadczeniami w formacie edytowalnym dostępne w załącznikach (plik PDF, plik DOC.)

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Asystent-historyk sztuki

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola   Dy...

Przejdź do wpisu

Infromacja o wyniku naboru na stanowisko: Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola 31.01.2023 r.   INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Rozwadowska 12,  37-450 Stalowa...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 5.01.2023 r. na stanowisko Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola 27.01.2023 r. INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 5.01.2023 r. na stanowisko Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Szczegóły w...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe do realizacji projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe do realizacji projektu „Rewaloryzacja modernistycznych w...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru na stanowisko Przewodnik/Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli_Muzeum COP

INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 29 listopada 2022 r. na stanowisko Przewodnik/Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (pełna treść w załączonym pliku pdf.)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej W...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

  Stalowa Wola 19.12.2022 r.         INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 12,  37-450 Stal...

Przejdź do wpisu

Pozytywna informacja o wyniku naboru na stanowisko Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Pozytywna informacja o wyniku naboru INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 29 listopada 2022r. na stanowisko Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (pe...

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztatowe do realizacji projektu „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”

  Stalowa Wola, 29.11.2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Zamówienie dotyczy oferty w zakresie zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora – osobę prowadzącą zajęcia warsztato...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: PRZEWODNIK EDUKATOR w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

Stalowa Wola, 29 listopada 2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Przewodnik-edukator w Muzeum Regionalnym w Stalo...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Edukator w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 19 września 2022 r. na stanowisko Edukator muzealny w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli       Dyrektor Muzeum Regionalne...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 12, 37-450 Stalowa Wola       Dyrektor Muzeum Regional...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: ASYSTENT - HISTORYK SZTUKI W GALERII MALARSTWA ALFONSA KARPIŃSKIEGO

Stalowa Wola, 10 listopada 2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: EDUKATOR MUZEALNY

Stalowa Wola, 19.09.2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Edukator muzealny  w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli   Z...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

  Stalowa Wola, 19 września 2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malars...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent- historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

  Stalowa Wola 19.09.2022 r.       INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk sztuki w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

    Stalowa Wola 19.09.2022 r.       INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Asystent-historyk w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1,  37-450 Stalowa Wola   D...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: ASYSTENT - HISTORYK W MUZEUM REGIONALNYM W STALOWEJ WOLI

    Stalowa Wola, 10.08.2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk w Muzeum Region...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: ASYSTENT - HISTORYK SZTUKI W GALERII MALARSTWA ALFONSA KARPIŃSKIEGO

  Stalowa Wola, 2 sierpnia 2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy asystent - historyk sztuki w Galerii Malarstw...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko PRACOWNIK GALERII / MUZEUM

    Stalowa Wola 27.07.2022 r.             INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Pracownik galerii / muzeum       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: PRACOWNIK GALERII / MUZEUM

  Stalowa Wola, 14.07.2022 r.       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Pracownik galerii/muzeum w Muzeum Regional...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 6 kwietnia 2022 r. na stanowisko PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA  - dokument w załączonym pliku.  

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko EDUKATOR MUZEALNY

Informacja o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 11 kwietnia 2022 r. na stanowisko EDUKATOR MUZEALNY  - dokument w załączonym pliku.  

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: EDUKATOR MUZEALNY

    Stalowa Wola, 11 kwietnia 2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Edukator muzealny  w Muzeum Regionalnym...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli: PRACOWNIK BIURA OBSŁUGI KLIENTA

  Stalowa Wola, 6.04.2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy  Pracownik biura obsługi klienta w Muzeum Regio...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko EDUKATOR MUZEALNY

  Stalowa Wola 17.02.2022 r.       Pozytywna informacja o wyniku naboru         INFORMACJA o wyniku naboru ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2022 r. na stanowisko E...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy EDUKATOR MUZEALNY

Stalowa Wola, 11 stycznia 2022 r.     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Edukator muzealny  w Muzeum Regionalnym w Stalowej Wol...

Przejdź do wpisu
Powrót