Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr MR–AG–ZO–312–36/23 na zad. pn.: Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku publikacji pt.: „Stalowa Wola i Rozwadów w cieniu nazistowskiej flagi”

  MR–AG–ZO–312–36/23                                                                        Stalowa Wola, dnia 9/11/2023 r.                                                                        ...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr MR–AG–ZO–312–34/23 na zad. pn.: Wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy czasowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

      MR–AG–ZO–312–34/23                                                                                                  Stalowa Wola, 25.10.2023         Biuletyn Informacji Publicznej INFOR...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-36/23 na zad. pn.: Projekt graficzny, skład, przygotowanie do druku publikacji pt.: „Stalowa Wola i Rozwadów w cieniu nazistowskiej flagi”

    MR-AG-ZO-312-36/23                                                                                      Stalowa Wola, dnia 24.10.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowe...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-34/23 na zad. pn.: Wykonanie i montaż wydruków wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy czasowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

  MR – AG – ZO – 312 – 34/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 13.10.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stal...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA MR–AG–ZO–312–32/23 pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Portret kobiety”.

  MR–AG–ZO–312–32/23                                                                                   Stalowa Wola, dnia 5.10.2023       Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu ofertowym      ...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR MR–AG–ZO–312–31/23. Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”

  MR–AG–ZO–312–31/23                                                                                                  Stalowa Wola, 27.09.2023       INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO    ...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe ponowione nr MR-AG-ZO-312-32/23 na zad. pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Portret kobiety”

  MR–AG–ZO–312–32/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 27.09.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w S...

Przejdź do wpisu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA MR–AG–ZO–312–30/23 pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”.

    MR–AG–ZO–312–30/23                                                            Stalowa Wola, dnia 19.09.2023 r.       B i u l e t y n    I n f o r m a c j i    P u b l i c z n e j     ZAW...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe ponowione nr MR-AG-ZO-312-31/23 na zad. pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”

  MR–AG–ZO–312–31/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 19.09.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w S...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-30/23 na zad. pn.: Wykonanie konserwacji wraz z dokumentacją konserwatorską obrazu A. Karpińskiego pt. „Na targu”

MR–AG–ZO–312–30/23                                                                                     Stalowa Wola, dnia 8.09.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowe...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR–AG–ZO–312–28/23. Dot. zam. pn.: Dostawa profesjonalnych ścianek muzealnych wykonanych na podstawie projektu aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI

      MR–AG–ZO–312–28/23                                                                                                  Stalowa Wola, 5.09.2023       Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJ...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-28/23 na zad. pn.: Dostawa profesjonalnych ścianek muzealnych wykonanych na podstawie projektu aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI

MR–AG–ZO–312–28/23                                                                                     Stalowa Wola, dnia 25.08.2023               ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalne...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR–AG–ZO–312–24/23. Dot. zam. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych wystawy plenerowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

  MR–AG–ZO–312–24/23                                                                        Stalowa Wola, dnia 23.08.2023 r.                                                                        ...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR–AG–ZO–312–26/23. Dot. zam. pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego technicznego aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI - wystawa poświęcona historii Stalowej Woli z okazji rocznicy 85 – lecia

  MR–AG–ZO–312–26/23                                                                        Stalowa Wola, dnia 22/08/2023 r.                                                                        ...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR–AG–ZO–312–25/23. Dot. zam. pn.: Przebudowa części ogrodzenia posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

 

MR–AG–ZO–312–25/23                                                                                                  Stalowa Wola, 21.08.2023

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-25/23 zgodnie z regulaminem Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na zadanie pn.:

 

Przebudowa części ogrodzenia posesji

Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

 

I.       Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 8.08.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeum.stalowawola.pl/bip

 

II.     Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe:

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.08.2023 r. godz. 12.00 wpłynęły następujące oferty:

 

OFERTA nr 1:

Firma Budowlano Handlowa BUDREM Zbigniew Kulczyk ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko

Cena: 33 950,75 (netto), 41 759,42 zł (brutto)

 

OFERTA nr 2:

Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola

Cena: 41 130,90 (netto), 50 591,01 zł (brutto)

 

III.   Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nr oferty

KRYTERIUM Cena (100%)

Punktacja

1

I

41 759,42 (brutto) x 100 / 41 759,42 zł (brutto) = 100,00

100,00 pkt.

2

II

41 759,42 (brutto) x 100 / 50 591,01 zł (brutto) = 82,54

82,54 pkt.

 

IV.    Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Firmę Budowlano-Handlową BUDREM Zbigniew Kulczyk ul. Sopocka 75A, 37-400 Nisko z ceną ofertową: 41 759,42 zł (brutto).

 

V.      Wykonawca posiada wymagane doświadczenie oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w związku z powyższym oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą.

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–312–23/23

                                                                                Stalowa Wola, dnia 8.08.2023   Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu ofertowym MR–AG–ZO–312–23/23           B...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe ponowione nr MR-AG-ZO-312-25/23 na zadanie pn.: Przebudowa części ogrodzenia posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli

MR – AG – ZO – 312 – 25/23                                                                 Stalowa Wola, dnia 8.08.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytani...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-26/23 na zadanie pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego technicznego aranżacji wystawy czasowej pt.: STALOWE PAMIĄTKI - wystawa poświęcona historii Stalowej Woli z okazji rocznicy 85 – lecia powstania miasta

    MR – AG – ZO – 312 – 26/23                                                                             Stalowa Wola, dnia 8.08.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowej...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-24/23 na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych wystawy plenerowej pt.: „Potęga Stalowej Woli”

MR – AG – ZO – 312 – 24/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 7.08.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej...

Przejdź do wpisu

Ogoszenie o wyniku zapytania ofertowego nr sprawy MR-AG-ZO-312-21/23

    MR–AG–ZO–312–21/23                                                                                                  Stalowa Wola, 19.07.2023     Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJA O W...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-22/23 na zadanie pn.:  Usługa transportu, montażu, demontażu i re-transportu 20 szt. drewnianych stoisk handlowych (tzw. domków) na płycie Rynku w Rozwadowie - Stalowej Woli

  MR–AG–ZO–312–22/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 18.07.2023         ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-21/23 na zadanie pn.: Wydruk plansz wielkoformatowych na potrzeby organizacji wystawy plenerowej pt. „Wytnij po lasowiacku. Od tradycji do inspiracji”

MR – AG – ZO – 312 – 21/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 16.07.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowe...

Przejdź do wpisu

ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Wykonanie strony internetowej oraz strony sklepiku internetowego dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami - na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  Stalowa Wola, dnia 14.06.2023   ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA    Szanowni Państwo,   Zamawiający – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli prowadzi rozpoznanie...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR–AG–ZO–312–17/23. Dot. zam. pn.: Usługa poligraficzna: druk offsetowy katalogu prac „Sammlung Pastula”

MR–AG–ZO–312–17/23                                                                                                  Stalowa Wola, 11.06.2023   INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO    Dotyczy:...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-19/23 na zad. pn.: Wydruk plansz wielkoformatowych na potrzeby organizacji wystawy plenerowej „Rozwadów wczoraj i dziś”

MR – AG – ZO – 312 – 19/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 9.06.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalo...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-20/23 na zad. pn.: Wydruk plansz wielkoformatowych na potrzeby budowy aranżacji wystawy „Horodyńscy. 80 lat po zbrodni.”

    MR – AG – ZO – 312 – 20/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 9.06.2023   ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalo...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-17/23 na zad. pn.: Usługa poligraficzna: druk offsetowy katalogu prac „Sammlung Pastula”

MR – AG – ZO – 312 – 17/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 29.05.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowe...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-18/23 na zad. pn.: Usługa profesjonalnego przygotowania eksponatów do transportu oraz transport eksponatów wystawy z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

    MR–AG–ZO–312–18/23                                                                                    Stalowa Wola, dnia 29.05.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Muzeum Regionalne w Stalowej Wol...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-14/23 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk offsetowy publikacji dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

    MR–AG–ZO–312–14/23                                                                                                  Stalowa Wola, 18.05.2023         INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-312-10/23 na zad. pn.: Usługi malarskie i inne okołobudowlane związane z montażem wystaw i przestrzeni ekspozycyjnych w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  MR–AG–ZO–312–10/23                                                                                                  Stalowa Wola, 12.05.2023       INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO    ...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-14/23 na zad. pn.: Usługa poligraficzna - druk offsetowy publikacji dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

    MR – AG – ZO – 312 – 14/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 11.05.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w S...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-6/23 na zad. pn.: Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregion dolnosański

  MR–AG–ZO–312–6/23                                                                                                    Stalowa Wola, 28.04.2023   INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO   Dotycz...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-11/23 na zad. pn.: Wydruk i dostawa plansz wielkoformatowych na potrzeby 2 wystaw organizowanych w Muzeum COP

    MR–AG–ZO–312–11/23                                                                                                  Stalowa Wola, 25.04.2023       Biuletyn Informacji Publicznej INFORMACJA...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-10/23 na zad. pn.: Usługi malarskie i inne okołobudowlane związane z montażem wystaw i przestrzeni ekspozycyjnych w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

    MR-AG-ZO-312-10/23                                                                                       Stalowa Wola, dnia 17.04.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalne...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-11/23 na zad. pn.: Wydruk i dostawa plansz wielkoformatowych na potrzeby 2 wystaw organizowanych w Muzeum COP

    MR – AG – ZO – 312 – 11/23                                                                             Stalowa Wola, dnia 17.04.2023     ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w...

Przejdź do wpisu

Wyjaśnienie i zmiany treści zapytania ofertowego nr sprawy MR – AG – ZO – 312 – 6/23 

      MR – AG – ZO – 312 – 6/23                                                                   Stalowa Wola, dnia 23.03.2023                                Wykonawcy uczestniczący w postępo...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-6/23 na zad. pn.: Przygotowanie do druku i wydanie materiałów pokonferencyjnych, recenzowanych pt. „Dolne Nadsanie. Problematyka tożsamości i dziedzictwa kulturowego mikroregionu dolnosańskiego. Mat. pokonferencyjne"

        MR – AG – ZO – 312 – 6/23                                                                              Stalowa Wola, dnia 16.03.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Region...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-4/23 na zad. pn.: Dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

MR–AG–ZO–312–4/23                                                                                      Stalowa Wola, dnia 21.02.2023       ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Sta...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-5/23 na zad. pn.: Wydruk i przyklejanie plansz wielkoformatowych na potrzeby aranżacji holu wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

  MR – AG – ZO – 312 – 5/23                                                                              Stalowa Wola, dnia 21.02.2023   ZAPYTANIE OFERTOWE   Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalow...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-3/23 na zad. pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Przejdź do wpisu

Ponowione zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-3/23 na zad. pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-2/23 na zad. pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  • 20 stycznia 2023

MR-AG-ZO-312-2/23                                                                            Stalowa Wola, dnia 20.01.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe nr MR-AG-ZO-312-1/23 na zad. pn.: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek laserowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI)

  • 20 stycznia 2023

MR-AG-ZO-312-1/23                                                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza zapytanie...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr MR–AG–ZO–312–2/23 dot. zam. pn.: Świadczenie usług informatycznych, dostawa licencji i oprogramowania dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  • 01 lutego 2023

                                                                               Stalowa Wola, dnia 1.02.2023 Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu ofertowym MR–AG–ZO–312–2/23...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku zapytania ofertowego o nr MR–AG–ZO–312–01/23 dot. zamówienia pn.: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek laserowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (ZAMÓWIENIE Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI).

  • 31 stycznia 2023

Przejdź do wpisu
Powrót