Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Nr sprawy MR-AG-K-312-1/21

  MR-AG-K-312-1/21                                                                                           Stalowa Wola 30.12.2021       INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU...

Przejdź do wpisu

Informacja o zaklasyfikowaniu uczestników do II etapu Konkursu na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

  Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/21                                                                                     Stalowa Wola 17.11.2021       I N F O R M A C J A    ...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie na SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI

    Biuletyn Informacji Publicznej   O G Ł O S Z E N I E   O   K O N K U R S I E       Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Aneta Garanty zaprasza do udziału w...

Przejdź do wpisu

Informacja o niewyłonieniu zwycięzcy konkursu. Dotyczy: Konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 • 07 grudnia 2020

  Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/20                                                                         Stalowa Wola, 7.12.2020        B i u l e t y n   I n f o r m a c j i   P u b l i...

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU. Dotyczy: Konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

 • 02 grudnia 2020

  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/20           INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU     Dotyczy: Konkursu na opracowanie systemu identyf...

Przejdź do wpisu

Informacja o klasyfikacji do Etapu II Konkursu

 • 27 października 2020

    INFORMACJA     Dotyczy: Konkursu na opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli     Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Wo...

Przejdź do wpisu

Punktacja przyznana przez Jury Konkursowe w ramach etapu I Konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 • 20 października 2020

 

 
Punktacja przyznana przez Jury Konkursowe w ramach etapu I.

 
 
Nr zgłoszenia
do udziału
w Konkursie
Lucyna
Mizera
 
Anna
Król
Małgorzata Gurowska Ewa
Solarz
Jakub Woynarowski  
Anna
Szporek
 
Wioleta Nawrocka
 
Marzena Kościołek - Tofil
 
Marcin
Młynarski
 
ŁĄCZNIE:
1.
Krzysztof Tumasz
PROJEKTY GRAFICZNE
-  
 
6
3 3 3  
 
4
 
 
8
 
 
7
 
 
8
 
 
42 pkt.
2
Sylwia Dudzińska
LOTNA
-  
 
5
5 4 8  
 
5
 
 
8
 
 
8
 
 
9
 
 
52 pkt.
3
Tomasz Zalewski
DON BRANDO
AGENCJA MARKETINGOWA
-  
 
5
3 3 4  
 
4
 
 
6
 
 
6
 
 
 
 
6
 
 
37 pkt.
4
Marcin Jachym
STUDIO SPECTRO
MAŁGORZATA MACIOCH
-  
 
6
7 7 3  
 
3
 
 
5
 
 
 
6
 
 
6
 
 
43 pkt.
5
Katarzyna Mulawa
ARFA S.C., B. SZCZYGIEŁ, R. WACHOWICZ
-  
 
6
4 4 3  
 
3
 
 
6
 
 
6
 
 
6
 
 
38 pkt.
6
Agnieszka Mieszała
KREATIK SP. Z O.O.
-  
 
8
8 8 7  
 
7
 
 
9
 
 
9
 
 
8
 
 
64 pkt.
 
7
Michał Kozieł
AGENCJA REKLAMOWA
ANNY TURKIEWICZ
-  
 
3
4 4 4  
 
5
 
 
5
 
 
6
 
 
6
 
 
37 pkt.
8
Jolanta Ożdżyńska
-  
 
5
4 5 8  
 
6
 
 
9
 
 
8
 
 
4
 
 
49 pkt.
 

Przejdź do wpisu

Modyfikacja Regulaminu Konkursu z dnia 20.10.2020

 • 21 października 2020

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/20

MODYFIKACJA
Dotyczy konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
W związku ze zmianą w składzie członków Jury Konkursowego, wprowadza się następującą modyfikację w Regulaminu konkursu oraz Załącznika nr 2 do Regulaminu:
 
ZMIANA 1
W Regulaminie:
Było:
 1. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury Konkursowe w składzie:
 1. Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 2. Anna Szporek - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 3. Wioleta Nawrocka - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 4. Marzena Kościołek - Tofil - Specjalista ds. promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 5. Marcin Młynarski - Specjalista ds. zamówień publicznych i promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 6. Anna Król - Historyk sztuk, kurator wystaw
 7. Małgorzata Gurowska - Prof. ASP
 8. Ewa Solarz - Historyk sztuki, kurator wystaw
 9. Jakub Woynarowski – Artysta, grafik
 
Po modyfikacji z dnia 20.10.2020 jest:
1. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury Konkursowe w składzie:
 1. Anna Szporek - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 2. Wioleta Nawrocka - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 3. Marzena Kościołek - Tofil - Specjalista ds. promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 4. Marcin Młynarski - Specjalista ds. zamówień publicznych i promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 5. Anna Król - Historyk sztuk, kurator wystaw
 6. Małgorzata Gurowska - Prof. ASP
 7. Ewa Solarz - Historyk sztuki, kurator wystaw
 8. Jakub Woynarowski – Artysta, grafik
 
ZMIANA 2
W Załączniku nr 2 do Regulaminu:
Było (dot. Etapu I konkursu)
Uzyskane oceny od poszczególnych członków Jury konkursowego będą podlegały sumowaniu. Maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania to 21 pkt * 9 (członków Jury) = 189 pkt.  Jeżeli prace najwyżej ocenione uzyskają równą sumaryczną liczbę punktów – Jury konkursowe przeprowadzi porównawczą ocenę prac o równej liczbie punktów.
Po modyfikacji z dnia 20.10.2020 jest: (dot. Etapu I konkursu)
Uzyskane oceny od poszczególnych członków Jury Konkursowego będą podlegały sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania od jednego członka Jury Konkursowego w trzech podkryteriach to 9 pkt. (3 podkryteria x 3 pkt = 9 pkt). Maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania od 8 członków Jury Konkursowego: 9 pkt x 8 (członków Jury) = 72 pkt. Jeżeli prace najwyżej ocenione uzyskają równą sumaryczną liczbę punktów – Jury konkursowe przeprowadzi porównawczą ocenę prac o równej liczbie punktów.
 
 
ZMIANA 3
W Regulaminie:
Było:
§ 5
TERMINY
 1. Nadsyłanie portfolio – do 15.10.2020, do godziny 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – do 20.10.2020. (wybranie przez Jury 3 projektantów/firm projektowych oraz zaproszenie ich do udziału w II etapie Konkursu).
 3. Przygotowanie wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej przez wybranych 3 projektantów/ studia projektowe – do 25.11.2020.
 4. Wyłonienie zwycięzcy – do 30.11.2020.
 
Po modyfikacji z dnia 20.10.2020 jest:
§ 5
TERMINY
 1. Nadsyłanie portfolio – do 15.10.2020, do godziny 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu – do 23.10.2020. (wybranie przez Jury 3 projektantów/firm projektowych oraz zaproszenie ich do udziału w II etapie Konkursu).
 3. Przygotowanie wstępnych koncepcji identyfikacji wizualnej przez wybranych 3 projektantów/ studia projektowe – do 25.11.2020.
 4. Wyłonienie zwycięzcy – do 30.11.2020.
 

Przejdź do wpisu

Modyfikacja Regulaminu

 • 07 października 2020

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/20
 

MODYFIKACJA

 
Dotyczy konkursu na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.


W związku ze zmianą w składzie członków Jury Konkursowego, wprowadza się następującą modyfikację w Regulaminie konkursu oraz Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu:

W Regulaminie:
Było:
 1. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury Konkursowe w składzie:
 1. Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 2. Anna Szporek - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 3. Wioleta Nawrocka - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 4. Marzena Kościołek - Tofil - Specjalista ds. promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 5. Marcin Młynarski - Specjalista ds. zamówień publicznych i promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 6. Anna Król - Historyk sztuk, kurator wystaw
 7. Małgorzata Gurowska - Prof. ASP
 8. Ewa Solarz - Historyk sztuki, kurator wystaw
Po modyfikacji z dnia 7.10.2020 jest:
1. Do przeprowadzenia Konkursu zostało powołane Jury Konkursowe w składzie:
 1. Lucyna Mizera - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 2. Anna Szporek - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 3. Wioleta Nawrocka - Pracownik Działu Promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 4. Marzena Kościołek - Tofil - Specjalista ds. promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 5. Marcin Młynarski - Specjalista ds. zamówień publicznych i promocji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 6. Anna Król - Historyk sztuk, kurator wystaw
 7. Małgorzata Gurowska - Prof. ASP
 8. Ewa Solarz - Historyk sztuki, kurator wystaw
 9. Jakub Woynarowski – Artysta, grafik
 
W Załączniku nr 2 do Regulaminu:
Było:
Uzyskane oceny od poszczególnych członków Jury konkursowego będą podlegały sumowaniu. Maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania to 21 pkt * 7 (członków Jury) = 147 pkt. Jeżeli prace najwyżej ocenione uzyskają równą sumaryczną liczbę punktów – Jury konkursowe przeprowadzi porównawczą ocenę prac o równej liczbie punktów.

Po modyfikacji z dnia 7.10.2020 jest:
Uzyskane oceny od poszczególnych członków Jury konkursowego będą podlegały sumowaniu. Maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania to 21 pkt * 9 (członków Jury) = 189 pkt.  Jeżeli prace najwyżej ocenione uzyskają równą sumaryczną liczbę punktów – Jury konkursowe przeprowadzi porównawczą ocenę prac o równej liczbie punktów.
 

Przejdź do wpisu

Konkurs na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

 • 02 października 2020
Ogłoszenie o Konkursie
Nr sprawy: MR-AG-K-312-1/20 
 
Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Lucyna Mizera zaprasza do udziału w otwartym konkursie na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy, ogólnopolski.Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Regulaminie Konkursu oraz załącznikach do Regulaminu:


1. Załącznik nr 1 - Zakres identyfikacji wizualnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

2. Załącznik nr 2 - Kryteria oceny w I i II etapie Konkursu

3. Załączik nr 3 - Projekt umowy z Finalistami

4. Załączik nr 4 - Projekt umowy ze Zwycięzcą

  

Przejdź do wpisu
Powrót